Danh mục khuyến nghị - Cập nhật đến ngày 14/02/2020

Ngày đăng 14/2/2020

Cổ tức: VCS, 2k/ cp, ngày GDKHQ 21/2

Danh sách các khuyến nghị MUA

Ngày KNDạngCổ PhiếuGiá MuaKì VọngHiện tạiLãi (lỗ)Bài viếtGhi chú
19/8/2019MUADRC2127.523.813.3%LinkĐến T6/2020, tra 500đ ct
20/8/2019MUAVHC416035.2-14.1%LinkĐến T6/2020
26/8/2019MUAMWG116160106.9-7.8%LinkĐến T6/2020
30/8/2019MUABMP475840.9-13.0%LinkĐến T3/2020; Đã trả 2k ctuc
01/10/2019MUAVCS9010076.2-15.3%LinkĐến T6/2020
18/10/2019MUAFPT57.28054.1-5.4%LinkĐến T6/2020
07/11/2019MUAREE3845.534.9-8.2%LinkĐến T6/2020
14/11/2019MUAMWG117160106.9-8.6%LinkĐến T6/2020
09/01/2020MUATDM25.629.522.2-13.3%LinkĐến T9/2020
14/01/2020MUAPLX55.56553.3-4.0%LinkĐến T9/2020

Danh sách các khuyến nghị CHỜ ĐIỂM MUA

Ngày KNDạngCổ PhiếuGiá MuaKì VọngHiện tạiLãi (lỗ)Bài viếtGhi chú
11/9/2019CHỜ ĐIỂM MUAVHC416038.9-5.1%LinkChờ KQKD rõ ràng hơn

Danh sách các khuyến nghị KHẢ QUAN

Ngày KNDạngCổ PhiếuGiá MuaKì VọngHiện tạiLãi (lỗ)Bài viếtGhi chú
19/8/2019K.QUANSAB279290234-16.1%LinkĐộng lực tăng giá thấp
27/9/2019K.QUANVNM130150118.5-8.8%LinkĐộng lực tăng giá thấp, đến T6/2020

Danh sách các khuyến nghị ĐÃ ĐÓNG

Ngày KNDạngCổ PhiếuGiá MuaKì VọngHiện tạiLãi (lỗ)Bài viếtGhi chú
27/8/2019N.GIỮVNM1191271309.2%Link-
23/8/2019MUAFPT53606013.2%LinkĐến T12/2019
01/10/2019MUASSI222719.85-9.8%LinkCạnh tranh gay gắt, đóng ngày 2/12/19
28/10/2019MUADHC35.44242.820.9%LinkĐạt mục tiêu
21/8/2019MUAACB222922.83.6%LinkHết hạn KN
21/8/2019MUAMBB20.824.220.80.0%LinkHết hạn KN