Danh mục khuyến nghị - Cập nhật đến ngày 10/10/2019

Ngày đăng 10/10/2019

Danh sách các khuyến nghị MUA

Ngày KNDạngCổ PhiếuGiá MuaKì VọngHiện tạiLãi (lỗ)Bài viếtGhi chú
19/8/2019MUADRC21.52823.69.8%LinkĐến T6/2020
20/8/2019MUAVHC8212078.1-4.8%LinkChưa có nhiều động lực tăng giá, Đến T6/2020
21/8/2019MUAACB2229249.1%LinkĐến T12/2019
21/8/2019MUAMBB20.824.222.759.4%LinkĐến T12/2019
23/8/2019MUAFPT536056.46.4%LinkĐến T12/2019
26/8/2019MUAMWG116160123.66.6%LinkĐến T6/2020
30/8/2019MUABMP496054.811.8%LinkĐến T12/2019
01/10/2019MUASSI222721.3-3.2%LinkĐến T6/2020
01/10/2019MUAVCS9013094.24.7%LinkMua ngày 8/10, đến T6/2020

Danh sách các khuyến nghị CHỜ ĐIỂM MUA

Ngày KNDạngCổ PhiếuGiá MuaKì VọngHiện tạiLãi (lỗ)Bài viếtGhi chú
11/9/2019CHỜ ĐIỂM MUAVHC8212081.5-0.6%LinkChờ KQKD rõ ràng hơn

Danh sách các khuyến nghị KHẢ QUAN


Danh sách các khuyến nghị ĐÃ ĐÓNG (vì đã đạt giá mục tiêu)

Ngày KNDạngCổ PhiếuGiá MuaKì VọngHiện tạiLãi (lỗ)Bài viếtGhi chú
27/8/2019N.GIỮVNM1191271309.2%Link-