Danh mục khuyến nghị - Cập nhật đến ngày 07/01/2020

Ngày đăng 8/1/2020

VHC ct bằng cp, tỷ lệ 1:1, 30/12

Danh sách các khuyến nghị MUA

Ngày KNDạngCổ PhiếuGiá MuaKì VọngHiện tạiLãi (lỗ)Bài viếtGhi chú
19/8/2019MUADRC2123.124.9518.8%LinkĐến T6/2020, tra 500đ ct
20/8/2019MUAVHC416040.6-1.0%LinkĐến T6/2020
26/8/2019MUAMWG116160115.6-0.3%LinkĐến T6/2020
30/8/2019MUABMP475844.1-6.2%LinkĐến T3/2020; Đã trả 2k ctuc
01/10/2019MUAVCS9010066.8-25.8%LinkĐến T6/2020
18/10/2019MUAFPT57.28058.11.6%LinkĐến T6/2020
07/11/2019MUAREE3845.536.65-3.6%LinkĐến T6/2020
14/11/2019MUAMWG117160115.8-1.0%LinkĐến T6/2020

Danh sách các khuyến nghị CHỜ ĐIỂM MUA

Ngày KNDạngCổ PhiếuGiá MuaKì VọngHiện tạiLãi (lỗ)Bài viếtGhi chú
11/9/2019CHỜ ĐIỂM MUAVHC8212078.4-4.4%LinkChờ KQKD rõ ràng hơn

Danh sách các khuyến nghị KHẢ QUAN

Ngày KNDạngCổ PhiếuGiá MuaKì VọngHiện tạiLãi (lỗ)Bài viếtGhi chú
19/8/2019K.QUANSAB279290224-19.7%LinkĐộng lực tăng giá thấp
27/9/2019K.QUANVNM130150117.9-9.3%LinkĐộng lực tăng giá thấp, đến T6/2020

Danh sách các khuyến nghị ĐÃ ĐÓNG

Ngày KNDạngCổ PhiếuGiá MuaKì VọngHiện tạiLãi (lỗ)Bài viếtGhi chú
27/8/2019N.GIỮVNM1191271309.2%Link-
23/8/2019MUAFPT53606013.2%LinkĐến T12/2019
01/10/2019MUASSI222719.85-9.8%LinkCạnh tranh gay gắt, đóng ngày 2/12/19
28/10/2019MUADHC35.44242.820.9%LinkĐạt mục tiêu
21/8/2019MUAACB222922.83.6%LinkHết hạn KN
21/8/2019MUAMBB20.824.220.80.0%LinkHết hạn KN