Danh mục khuyến nghị - Cập nhật đến ngày 05/12/2019

Ngày đăng 6/12/2019

Lịch: BMP Trả cổ tức 2k, ngày 4/12. Lịch: DRC cổ tức 0,5k, ngày 9/12. Đóng khuyến nghị SSI: do cạnh tranh gay gắt trong lĩnh vực chứng khoán. Đóng KN: DHC: do đạt mục tiêu

Danh sách các khuyến nghị MUA

Ngày KNDạngCổ PhiếuGiá MuaKì VọngHiện tạiLãi (lỗ)Bài viếtGhi chú
19/8/2019MUADRC21.52822.86.0%LinkĐến T6/2020
20/8/2019MUAVHC8212080-2.4%LinkĐến T6/2020
21/8/2019MUAACB2229234.5%LinkĐến T12/2019
21/8/2019MUAMBB20.824.221.855.0%LinkĐến T12/2019
26/8/2019MUAMWG116160110.6-4.7%LinkĐến T6/2020
30/8/2019MUABMP475848.53.2%LinkĐến T3/2020; Đã trả 2k ctuc
01/10/2019MUAVCS9013078.1-13.2%LinkĐến T6/2020
18/10/2019MUAFPT57.28054.9-4.0%LinkĐến T6/2020
07/11/2019MUAREE3845.536.2-4.7%LinkĐến T6/2020
14/11/2019MUAMWG117160110.6-5.5%LinkĐến T6/2020

Danh sách các khuyến nghị CHỜ ĐIỂM MUA

Ngày KNDạngCổ PhiếuGiá MuaKì VọngHiện tạiLãi (lỗ)Bài viếtGhi chú
11/9/2019CHỜ ĐIỂM MUAVHC8212080-2.4%LinkChờ KQKD rõ ràng hơn

Danh sách các khuyến nghị KHẢ QUAN

Ngày KNDạngCổ PhiếuGiá MuaKì VọngHiện tạiLãi (lỗ)Bài viếtGhi chú
19/8/2019K.QUANSAB279290234.5-15.9%LinkĐộng lực tăng giá thấp
27/9/2019K.QUANVNM130150116.8-10.2%LinkĐộng lực tăng giá thấp, đến T6/2020

Danh sách các khuyến nghị ĐÃ ĐÓNG

Ngày KNDạngCổ PhiếuGiá MuaKì VọngHiện tạiLãi (lỗ)Bài viếtGhi chú
27/8/2019N.GIỮVNM1191271309.2%Link-
23/8/2019MUAFPT53606013.2%LinkĐến T12/2019
01/10/2019MUASSI222719.85-9.8%LinkCạnh tranh gay gắt, đóng ngày 2/12/19
28/10/2019MUADHC35.44242.820.9%LinkĐạt mục tiêu