Danh mục khuyến nghị - Cập nhật đến ngày 05/11/2019

Ngày đăng 5/11/2019

Danh sách các khuyến nghị MUA

Ngày KNDạngCổ PhiếuGiá MuaKì VọngHiện tạiLãi (lỗ)Bài viếtGhi chú
19/8/2019MUADRC21.52823.7510.5%LinkĐến T6/2020
20/8/2019MUAVHC8212081.7-0.4%LinkĐến T6/2020
21/8/2019MUAACB222924.712.3%LinkĐến T12/2019
21/8/2019MUAMBB20.824.223.312.0%LinkĐến T12/2019
26/8/2019MUAMWG116160125.68.3%LinkĐến T6/2020
30/8/2019MUABMP496052.98.0%LinkĐến T3/2020
01/10/2019MUASSI222721.8-0.9%LinkĐến T6/2020
01/10/2019MUAVCS9013090.10.1%LinkĐến T6/2020
18/10/2019MUAFPT57.28059.74.4%LinkĐến T6/2020
28/10/2019MUADHC35.442387.3%LinkĐến T6/2020

Danh sách các khuyến nghị CHỜ ĐIỂM MUA

Ngày KNDạngCổ PhiếuGiá MuaKì VọngHiện tạiLãi (lỗ)Bài viếtGhi chú
11/9/2019CHỜ ĐIỂM MUAVHC8212081.7-0.4%LinkChờ KQKD rõ ràng hơn

Danh sách các khuyến nghị KHẢ QUAN

Ngày KNDạngCổ PhiếuGiá MuaKì VọngHiện tạiLãi (lỗ)Bài viếtGhi chú
19/8/2019K.QUANSAB279290260.3-6.7%LinkĐộng lực tăng giá thấp
27/9/2019K.QUANVNM130150129.5-0.4%LinkĐộng lực tăng giá thấp, đến T6/2020

Danh sách các khuyến nghị ĐÃ ĐÓNG (vì đã đạt giá mục tiêu)

Ngày KNDạngCổ PhiếuGiá MuaKì VọngHiện tạiLãi (lỗ)Bài viếtGhi chú
27/8/2019N.GIỮVNM1191271309.2%Link-
23/8/2019MUAFPT53606013.2%LinkĐến T12/2019