Danh mục khuyến nghị - Cập nhật đến ngày 04/10/2019

Ngày đăng 4/10/2019

Danh sách các khuyến nghị MUA

Ngày KNDạngCổ PhiếuGiá MuaKì VọngHiện tạiLãi (lỗ)Bài viếtGhi chú
19/8/2019MUADRC21.52823.7510.5%Linkn
20/8/2019MUAVHC8212081.5-0.6%Link-
21/8/2019MUAACB222923.67.3%Link-
21/8/2019MUAMBB20.824.222.658.9%Link-
23/8/2019MUAFPT536056.87.2%Link-
26/8/2019MUAMWG1161601236.0%Link-
30/8/2019MUABMP496053.28.6%Link-
01/10/2019MUASSI222721.6-1.8%Link-

Danh sách các khuyến nghị CHỜ ĐIỂM MUA

Ngày KNDạngCổ PhiếuGiá MuaKì VọngHiện tạiLãi (lỗ)Bài viếtGhi chú
11/9/2019CHỜ ĐIỂM MUAVHC8212081.5-0.6%Link-

Danh sách các khuyến nghị KHẢ QUAN

Ngày KNDạngCổ PhiếuGiá MuaKì VọngHiện tạiLãi (lỗ)Bài viếtGhi chú
19/8/2019K.QUANSAB279290258-7.5%Link-
27/9/2019K.QUANVNM130150128.6-1.1%Link-

Danh sách các khuyến nghị ĐÃ ĐÓNG (vì đã đạt giá mục tiêu)

Ngày KNDạngCổ PhiếuGiá MuaKì VọngHiện tạiLãi (lỗ)Bài viếtGhi chú
27/8/2019N.GIỮVNM1191271309.2%Link-