ĐẦU TƯ CỔ PHIẾU FPT, NHIỀU ĐIỂM THÚ VỊ

Ngày đăng 13/8/2019
 1. FPT là cổ phiếu tăng trưởng: Giai đoạn 2018 - 2022 trung bình mỗi năm có thể +22% LNST

 2. FPT là cổ phiếu có lợi suất cổ tức rất cao và tăng trưởng cổ tức 15%/năm suốt 5 năm qua, nếu mua cổ phiếu FPT giá 47.8 ngày 5/1/2015 thì:

  ĐẦU TƯ CỔ PHIẾU FPT, NHIỀU ĐIỂM THÚ VỊ
 • Hàng năm FPT trả tối thiểu 2.000đ/cp (trừ 2017 đạt 2.500đ/cp)
 • Hàng năm FPT cũng trả 15% bằng cổ phiếu (trừ 2018 có 10%)
 • Dividend Yield khoảng 4.5% năm 2015
 • Nếu mua 1 cổ phiếu FPT đầu 2015 nhận được 2.000đ cổ tức, thì đến nay 1 cổ phiếu nhận 4.000đ cổ tức tương ứng Dividend Yield 8.5%
 1. Lợi nhuận đầu tư vào cổ phiếu FPT rất cao
 • Tổng cộng sau gần 5 năm NĐT nhận được 17.400đ, nếu tái đầu tư vào chính FPT thì con số đó là 25.500đ; lợi suất từ cổ tức đạt 53.35%
 • Cổ tức bằng cổ phiếu rất cao 2014-2017 là 15%; 2018 là 10%; Nếu mua 1 cổ 2015 thì đến 2019 là 1,9239 cổ phiếu. Lợi suất từ tăng giá cổ phiếu đạt 110.5%
  ĐẦU TƯ CỔ PHIẾU FPT, NHIỀU ĐIỂM THÚ VỊ - ẢNH 1 GIÁ CỔ PHIẾU FPT SO VỚI VNINDEX
 1. Từ đầu năm đến nay FPT tăng 42.51% trong vòng 7 tháng vậy có nên bán?

Nếu bạn biết rằng 5 năm tới:

 • Tăng trưởng lợi nhuận FPT đạt 20-23%/năm
 • Tỷ suất cổ tức liên tục tăng cao có thể đtạ 9% so với giá bây giờ vào năm 2023
 • P/Efw 2023 = 4 lần
 • Giá cổ phiếu Có thể tăng lên 150-210 (không chia tách cổ phiếu)
  ĐẦU TƯ CỔ PHIẾU FPT, NHIỀU ĐIỂM THÚ VỊ - ẢNH 2 GIÁ CỔ PHIẾU FPT VỚI VNINDEX
  Bạn sẽ quyết định thế nào?

TRONG ĐẦU TƯ ĐỂ THẮNG CUỘC HÃY NHÌN XA, RỘNG HƯỚNG ĐẾN TỐI THIỂU 5-10 NĂM TỚI. “Hãy tránh xa những mẩu xì gà hút dở và tập trung vào Great Business”

AzFin Việt Nam Minh bạch - Khách quan - Hiệu quả