Con đường đa dạng hóa kinh doanh giảm tính chu kỳ của VHC

Ngày đăng 8/7/2020

Collagen và gelatin (C&G) dự kiến lợi nhuận 2020: 400 tỷ

Để tiện so sánh, tổng lợi nhuận 2020 của VHC dự kiến là 1000 tỷ, như vậy mảng C&G đã chiểm đến 40% trong cơ cấu lợi nhuận sau thuế. Con số của năm 2019 chỉ là 180 tỷ.

Collagen và gelatin (C&G) là các sản phẩm có hàm lượng kỹ thuật cao chế biến từ da cá, phục vụ cho ngành dược phẩm, mỹ phẩm là yếu tố kỳ vọng sẽ kìm hãm đà suy giảm lợi nhuận của Vĩnh Hoàn. Lượng công suất C&G mới của Vĩnh Hoàn (tương ứng 75% công suất hiện tại) đang đi đúng tiến độ nhằm hoạt động vào tháng 8/2020. Việc gia tăng công suất mảng ít chịu biến động thị trường như C&G là lá chắn lớn cho VHC trong những thời kỳ xảy ra suy thoái như dịch Covid lần này.

Năm 2015, nhà máy sản xuất C&G với công suất 2.000 tấn/năm do Vĩnh Hoàn sở hữu 90% chính thức đi vào hoạt động sau 1 năm xây dựng. Nguyên liệu đầu vào của nhà máy này lại chính là phế phẩm của cá tra (từ da cá) bên cạnh chính phẩm là cá phi lê. Đây là nguyên nhân chính giúp biên lợi nhuận gộp mảng này ở mức cao. Tuy vậy, phải mất 2-3 năm, VHC mới hoà vốn ở mảng kinh doanh này. C&G chuyển từ lỗ trong 2017 sang có lãi 83 tỷ đồng năm 2017.

Dầu cá sẽ là cái tên tiếp theo

Cho năm 2020, VHC dự kiến đầu tư thêm khoảng 580 tỷ đồng để mở rộng công suất mảng C&G, công suất kho lạnh mới, khu vực nuôi trồng mới và đặc biệt là dây chuyền sản xuất dầu cá mới với tổng công suất khoảng 100 tấn/ngày. Sản phẩm dầu cá mới có thể được sử dụng trong sản xuất thực phẩm (thêm giá trị gia tăng) so với sản phẩm dầu cá dành cho thức ăn chăn nuôi từ dây chuyền sản xuất hiện tại.

Cách làm của VHC là “đạn nhỏ đi trước, đại bác theo sau”, với việc thử nghiệm và chờ kết quá thành công, sau đó mở rộng nhanh chóng.

Với các mảng kinh doanh ngày càng vững chãi hơn, như các bản tin trước từng nhắc đến, AzFin tin tưởng VHC sẽ được định giá lại với mức PE trung bình tầm 7-10 lần, thay vì 4-7 như hiện tại. Kết quả kinh doanh của VHC sẽ tiếp tục biến động do sự thay đổi giá trong cá tra nguyên liệu, nhưng độ biến động sẽ giảm xuống trong trung hạn 3 năm tới.