Cơ hội đầu tư chứng khoán nào cho thành phố khu đông HCM

Ngày đăng 28/5/2020

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa đây đã đưa ra quan điểm ủng hộ đề xuất của TP.HCM về xây dựng khu đô thị sáng tạo phía đông, theo hình thức thành phố trong thành phố. Việc thành lập thành phố phía Đông của TP.HCM đang được kỳ vọng tạo ra trở thành động lực mạnh, thúc đẩy tăng trưởng cho thị trường BĐS.

Cơ hội đầu tư từ cú đấm thép đầu tư công đang đến

Câu hỏi đặt ra là: liệu có cơ hội đầu tư chứng khoán nào ở đây hay không?

Đầu tiên cần phải để ý rằng, việc thành lập thành phố khu đông sẽ tạo ra một cú hích lớn trong đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, và sẽ tạo ra nhiều cơ hội tăng trưởng tại đây.

Một là, diện tích thành phố khu đông khá lớn với 211,5 km2, quy mô dân số hơn 1,1 triệu người, tương đương với Đà Nẵng. Vì vậy đầu tư công ở đây sẽ tạo ra cú huých đủ lớn cho nền kinh tế.

Hai là, sẽ có sự chuyển đổi 26.000 ha đất nông nghiệp thành đất công nghiệp, dịch vụ đô thị. Đây là lực gia tốc lớn bởi giá trị gia tăng đất công nghiệp tạo ra gấp rất nhiều lần so với sản xuất nông nghiệp.

Và Cơ hội đầu tư

Một là, ngành vật liệu xây dựng cho cơ sở hạ tầng sẽ có sự đột phá mạnh, đặc biệt là những doanh nghiệp có công suất chưa toàn dụng. AzFin đang có khuyến nghị MUA HPG cho 3 năm tới. Nhựa bình mình (BMP) cũng là một lựa chọn khả quan.

Hai là, ngành bất động sản có dự án nằm trong khu vực này. Tuy vậy sẽ còn cần đánh giá chi tiết hơn về mức độ hưởng lợi.

Ba là, các ngành tài nguyên, vật liệu xây dựng như DHA có mỏ đá trong khu vực sẽ được hưởng lợi trong việc đẩy mạnh xây dựng cơ sở hạ tầng.