Chuyển sàn niêm yết: catalyst lớn để thay đổi định giá ACB

Ngày đăng 23/6/2020

Trả lời cổ đông kế hoạch chuyển sàn từ HNX sang HOSE khi nào hoàn tất, HĐQT ACB cho biết, về việc chuyển sẽ cố gắng hoàn thành trong năm 2020. Ngân hàng sẽ chia thành 2 giai đoạn, cụ thể: chia cổ tức bằng cổ phiếu và chuyển sàn trong tháng 11, 12/2020.

ACB đang có nhiều động lực tăng giá trong 2020 và 2021

ACB đặt mục tiêu tăng trưởng LNTT năm 2020 thấp ở mức 1 chữ số, đạt 7.636 tỷ đồng (+2,0% y/y). Trong đó, các mục tiêu tăng trưởng chính của ACB năm 2020 gồm: (1) Tổng tài sản: +12,0% y/y; (2) Tín dụng: +11,75% y/y, tương đương hạn mức tín dụng ban đầu được NHNN cho phép; (3) Tổng huy động: +12,0% y/y; và (4) Nợ xấu giữ ở mức dưới 2,0%, mà BLĐ tin rằng có thể kiểm soát ở mức dưới 1,0%. Chính sách cổ tức cổ phiếu FY19/20 dự kiến lần lượt là 30%/ 18%. Việc trả cổ tức năm 2019 được kỳ vọng sẽ diễn ra trong tháng 9/2020.

Sau khi chuyển sản, ACB sự kiến sẽ tham gia giao dịch các chỉ số sau: VN30 (4% tỷ trọng), VNDiamond (10%), VNFIN Select (12%), và VNDFIN Lead (12%). Đây là những động lực chính giúp ACB có thể có bước định giá lại từ 2021 trở đi.

Thống kê KQKD chính 5T20 – Tăng trưởng tín dụng 5 tháng đầu năm chậm ở mức 4% so với 10% và 8% trong 5T18 và 5T19, tuy nhiên, vẫn vượt trội hơn so với mức trung bình của ngành là 1,96%. LNTT lũy kế 5T20 đạt khoảng 3,5 nghìn tỷ (45,8% KHKD 2020).

AzFin dự báo LNTT FY20 của ACB, ở mức 7.741 tỷ đồng (+3,0% y/y), BV dự kiến ở mức 20,1k/ cổ phiếu. AzFin cho rằng ACB là một trong những ngân hàng có chiến lược kinh doanh thận trọng nhất ở Việt Nam và sở hữu mô hình ngân hàng bán lẻ thế chấp tốt nhất hiện nay (90% khoản vay được bảo đảm). Chúng tôi cũng cho rằng ACB ở vị thế cạnh tranh tốt để có KQKD vượt các ngân hàng niêm yết, đặc biệt là trong giai đoạn khó khăn dưới ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhờ những lợi thế cạnh tranh: 1) Tỷ trọng cho vay cá nhân và hộ gia đình lớn (hỗ trợ NIM, tối ưu hóa phân tán rủi ro, kiềm chế hình thành nợ xấu mới), 2) Khẩu vị rủi ro thấp (ít tiếp xúc với ngành dễ tổn thương như xây dựng, BĐS, du lịch – khách sạn và vận tải), 3) Bảng cân đối kế toán mạnh, và 4) Quản lý rủi ro xuất sắc.

Với những lý do như vậy, chúng tôi tin rằng ACB xứng đáng được định giá ở mức cao hơn mặt bằng chung với P/B từ 1,4 đến 1,5 lần, tương đương giá mục tiêu ở mức 28-30k/cp.