Chứng khoán AzDaily-09/04/2020-FPT

Ngày đăng 9/4/2020

FPT: Ban lãnh đạo nhận thấy nhiều cơ hội trong bối cảnh khủng hoảng do dịch COVID-19

FPT tiếp tục tăng trưởng tốt dù trong đại dịch
  • Ngày 08/04/2020, FPT đã tổ chức ĐHCĐ năm 2020 thông qua nền tảng Webex của Cisco, với sự tham gia của hơn 400 cổ đông.

  • Ban lãnh đạo chia sẻ quan điểm về các tác động của dịch COVID-19 đến hoạt động kinh doanh của công ty cũng như khả năng mở ra nhiều cơ hội, đặc biệt đối với mảng dịch vụ Chuyển đổi số (DX).

  • Ban lãnh đạo nhận thấy rủi ro điều chỉnh giảm kế hoạch kinh doanh năm 2020 hiện tại, bao gồm mục tiêu tăng trưởng doanh thu và LNTT lần lượt đạt 17% và 18% so với năm 2019 khi kế hoạch này được đề ra trước khi dịch COVID-19 bùng phát mạnh ở Việt Nam.

  • Phát hành cổ tức tiền mặt và cổ phiếu thưởng cho năm tài chính 2019: cổ tức tiền mặt tạm ứng đợt 2 cho năm tài chính 2019 ở mức 1.000 đồng/CP (lợi suất 2,1%) – sẽ được thanh toán vào quý 2/2020. Bao gồm đợt chi trả này, cổ tức tiền mặt năm tài chính 2019 của FPT sẽ đạt tổng cộng 2.000 đồng/CP (lợi suất 4,3%). FPT còn lên kế hoạch phát hành cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 20:3 (20 cổ phiếu hiện hữu được nhận thêm 3 cổ phiếu) – cũng trong quý 2/2020.

  • Cổ tức tiền mặt năm tài chính 2020: đạt 2.000 đồng/CP (tương ứng 2.300 đồng/CP dựa theo lượng cổ phiếu hiện tại), tương ứng với lợi suất 4,9% dựa theo giá đóng cửa hôm nay.

  • Kế hoạch phát hành ESOP giai đoạn 2020-2022: 0,5% tổng lượng cổ phiếu lưu hành sẽ được phát hành trong từng năm 2021, 2022, và 2023 với giá phát hành 10.000 đồng/CP và thời gian hạn chế giao dịch 3 năm.

Bên cạnh đó, FPT cũng xác định tiếp tục theo đuổi mục tiêu Top 50 công ty cung cấp dịch vụ chuyển đổi số hàng đầu thế giới vào năm 2030, tăng 40 -50% doanh thu chuyển đổi số trong giai đoạn 2020 - 2022.


KQKD FPT 2 tháng đầu năm 2020 cũng khả quan với LNST đạt 452 tỷ đồng (+17% YoY)

Doanh thu hợp nhất và lợi nhuận trước thuế lần lượt đạt 4.182 tỷ đồng và 698 tỷ đồng, tăng 18,4% và 22,4% so với năm 2018, lần lượt tương đương 99% và 102% kế hoạch lũy kế. Tỷ suất lợi nhuận trước thuế được cải thiện so cùng kỳ, đạt 16,7% (năm 2019 đạt 16,1%). Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ tăng 17% và đạt 452 tỷ đồng.

Thị trường nước ngoài mang về 1.877 tỷ đồng doanh thu, tăng 26,4%, và 256 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 26,1% so với cùng kỳ. Tỷ trọng doanh thu và lợi nhuận thị trường nước ngoài đóng góp vào kết quả hợp nhất đạt 45% và 37% (năm 2018 là 42% và 36%).

Lợi nhuận trước thuế khối công nghệ đạt 235 tỷ đồng, tăng trưởng 36,9%, chủ yếu đến từ thị trường nước ngoài. Mảng dịch vụ công nghệ thông tin trong nước đi ngang trong khi tại nước ngoài, doanh thu và lợi nhuận trước thuế tăng 31,4% và 32,2% so với cùng kỳ. Tỷ suất lợi nhuận trước thuế đạt 13,3%, tăng nhẹ so với cùng kỳ năm 2019 (13,2%).


AzFin cho rằng FPT xứng đáng là công ty nằm trong danh mục đầu tư dài hạn, với tăng trưởng dự kiến giai đoạn 2020-2025 vẫn nằm trong khoảng 20-22%/năm. Và mức PE hiện tại chỉ 10 lần chúng tôi cho rằng khá hấp dẫn.

Trong trường hợp xấu hơn, nếu Covid-19 kéo dài hơn thành một cuộc khủng hoảng dài như giai đoạn 1929-1933 thì FPT có thể chịu tăng trưởng thấp hơn do ảnh hưởng chủ yếu từ chi tiêu ICT nói chung. Và nếu kịch bản dịch bệnh được kiểm soát < 1 năm, AzFin không thay đổi quan điểm đầu tư về FPT.