Chiến lược Tích sản cổ phiếu - Bí kíp lựa chọn đúng mã chứng khoán

Ngày đăng 23/9/2020

Chiến lược “Tích sản cổ phiếu” là một chiến lược đầu tư hiệu quả cho những nhà đầu tư chứng khoán hiện nay. Vậy làm thế nào để lựa chọn được doanh nghiếp/cổ phiếu phù hợp với chiến lược “Tích sản cổ phiếu”.
Trong video này AzFin sẽ chia sẻ các tiêu chí để lựa chọn được cổ phiếu, doanh nghiệp phù hợp với Tích sản cổ phiếu để giúp nhà đầu tư có thể áp dụng được chiến lược Tích sản cổ phiếu phù hợp. Hãy xem ngay video Chiến lược Tích sản cổ phiếu - Bí kíp lựa chọn đúng mã chứng khoán.

Nội dung video Tích sản cổ phiếu bao gồm:

 1. NHỮNG NGÀNH PHÙ HỢP ĐẦU TƯ TÍCH SẢN
 2. TIÊU CHÍ LỰA CHỌN CỔ PHIẾU ĐỊNH TÍNH
 3. TIÊU CHÍ LỰA CHỌN CỔ PHIẾU ĐỊNH LƯỢNG
 4. YẾU TỐ ĐỊNH GIÁ, QUẢN TRỊ CÔNG TY
 5. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ CỔ PHIẾU

📢CỘNG ĐỒNG “TÍCH SẢN CỔ PHIẾU - TỰ DO TÀI CHÍNH” ĐẦU TIÊN TẠI VIỆT NAM
Quy chế cụ thể:

 1. Mỗi người mỗi tháng nộp vào tài khoản chứng khoán của bản thân tối thiểu 2 triệu đồng, không giới hạn tối đa.
 2. Thời gian mua cổ phiếu tích sản là 05-15 hàng tháng (không quy định về thời hạn nộp tiền vào tài khoản chứng khoán).
 3. Thành viên tích sản sẽ được lựa chọn tối thiểu 1 cổ phiếu, tối đa là 5 cổ phiếu trong suốt cả quá trình tích sản tối thiểu 1 năm (Danh sách cổ phiếu được AzFin hỗ trợ đưa ra và có giải đáp từng cổ phiếu).
 4. Nếu 3 tháng liên tiếp tiếp không tuân thủ quy chế chung, thành viên sẽ bị mời rời khỏi Cộng đồng tích sản cổ phiếu và không tiếp tục được hỗ trợ.
 5. Thành viên tham gia Cộng đồng được hướng dẫn mở mới tài khoản tại công ty chứng khoán (CTCK) là đối tác đồng hành của Cộng đồng để được CTCK hỗ trợ sao kê báo cáo, thông báo nhắc nhở định kỳ nhằm đảm bảo việc tuân thủ kỷ luật đầu tư tích sản.

🎁Lợi ích nhà đầu tư đạt được

 1. Thành viên của Cộng đồng “TÍCH SẢN CỔ PHIẾU - TỰ DO TÀI CHÍNH”, được hỗ trợ toàn bộ kiến thức, kỹ năng để trờ thành 1 nhà tích sản chuyên nghiệp.
 2. Xây dựng cho mình 1 thói quen tích sản tốt như truyền thông xưa nay ông cha ta để lại.
 3. Tạo dựng thành công một kênh thu nhập thụ động hiệu quả.
 4. Xây dựng một truyền thống tích sản có thể lan tỏa cho gia đình, các thế hệ sau.
 5. Trở thành một chuyên gia đầu tư thực thụ được xã hội công nhận và tôn trọng.
 6. Có cơ hội được trở thành đội ngũ giảng viên, diễn giả, Coaching chuyên nghiệp về đầu tư tài chính.

🎁Giải thưởng cho chiến sỹ tích sản
✅Chiến sỹ tích sản của năm: 10 giải thưởng bao gồm: Kỷ niệm chương của chương trình; 2 triệu đồng tiền mặt và 50% học phí của khóa học “Tích sản cùng con” Chuyên đào tạo cho các bạn nhỏ về tài chính thông minh, về đầu tư để trang bị cho các bạn hành trang bước vào đời tự tin và là người tự do tài chính.
✅✅Chiến binh tích sản 2 năm: 10 giải thưởng bao gồm: Kỷ niệm chương của chương trình; 5 triệu đồng tiền mặt và 70% học phí của khóa học “Tích sản cùng con” Chuyên đào tạo cho các bạn nhỏ về tài chính thông minh, về đầu tư để trang bị cho các bạn hành trang bước vào đời tự tin và là người tự do tài chính hoặc bất cứ khóa học nào của AzFin Việt Nam.
✅✅✅Tướng quân tích sản 3 năm: 10 giải thưởng bao gồm: Kỷ niệm chương của chương trình; 10 triệu đồng tiền mặt và 100% học phí của khóa học “Tích sản cùng con” Chuyên đào tạo cho các bạn nhỏ về tài chính thông minh, về đầu tư để trang bị cho các bạn hành trang bước vào đời tự tin và là người tự do tài chính hoặc bất cứ khóa học nào của AzFin Việt Nam.

📢🎁Giải thưởng cho chiến sỹ tích sản
Tiêu chí đạt giải thưởng:

 1. Thực hiện đầy đủ các quy chế chung về tích sản cổ phiếu của Cộng đồng.
 2. Tích cực xây dựng cộng đồng, kết nối và lan toả giá trị của phương pháp đầu tư tích sản.
 3. Có bài chia sẻ về hành trình đã cùng gia đình, nhóm bạn tích sản cổ phiếu hiệu quả như thế nào.
 4. Giúp cho mọi người tham gia tích sản (Chiến sỹ tích sản cần chia sẻ và giúp 3 nhà đầu tư tham gia; Đối với chiến binh tích sản cần giới thiệu trực tiếp và gián tiếp được 10 người tham gia tích sản; Đối với Tướng quân tích sản cần giới thiệu trực tiếp hoặc gián tiếp 30 người tham gia tích sản).

👉Link đăng ký tham gia tại đây https://forms.gle/o9RBSoeZ8wr5Jhoj7


AzFin Việt Nam

Minh bạch - Khách quan - Hiệu quả

Cà phê chứng khoán cùng AzFin Việt Nam
Hotline/Zalo Official: https://zalo.me/1723747511285646453
Youtube Blog Chứng khoán TV: https://www.youtube.com/azfinvietnam
Website: http://azfin.vn/