AzFin | Khủng hoảng kinh tế - Nên đầu tư vào đâu?

Ngày đăng 28/8/2019

Khủng hoảng kinh tế có xảy ra?

Theo AzFin, khủng hoảng kinh tế chắc chắn xảy ra bởi điều này là quy luật chung của sự vận động trong nền kinh tế, Giống như tự nhiên có 4 mùa: Xuân, Hạ, Thu, Đông; Nền kinh tế cũng có 4 giai đoạn chính bao gồm: Giai đoạn phục hồi, giai đoạn bùng nổ, giai đoạn suy giảm và giai đoạn suy thoái.

Ảnh 1 - Chu kỳ kinh tế

Vì sao chúng ta phải quản tâm đến khủng hoảng kinh tế?

Hệ lụy của khủng hoảng kinh tế là rất lớn: Khủng hoảng kinh tế làm cho các hoạt động kinh tế suy giảm mạnh và kéo dài dẫn đến kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp niêm yết giảm mạnh thậm chí thua lỗ hoặc phá sản, do đó các cổ phiếu trở lên kém hấp dẫn hơn Khủng hoảng kinh tế gây ra lạm phát cao, lãi suất tăng, khi đó: Gửi tiền tiết kiệm hấp dẫn hơn đầu tư cổ phiếu; Đầu cơ tích trữ vàng, hàng hóa hấp dẫn hơn sản xuất kinh doanh; Chi phí vốn của doanh nghiệp cao làm hiệu quả kinh doanh càng đi xuống, vì thế Cổ phiếu nói riêng và Thị trường chứng khoán nói chung trở nên tồi tệ hơn.

Ảnh 2 - Tác động của khủng hoảng kinh tế với TTCK

Và thật không quá khi nói “Khủng hoảng kinh tế sẽ làm điêu tàn thị trường chứng khoán”

Chu kỳ kinh tế và thị trường chứng khoán

Trước tiên, khủng hoảng kinh tế (hay suy thoái) là 1 giai đoạn của chu kỳ kinh tế, vì thế để có thể biết nên hành động như thế nào với bất kỳ giai đoạn nào của chu kỳ kinh tế thì chúng ta cần thiết nghiên cứu môi tương quan giữa Chu kỳ kinh tế và TTCK

Ảnh 3 - Chu kỳ kinh tế và Thị trường chứng khoán

Chu kỳ kinh tế và thị trường chứng khoán có quan hệ mật thiết với nhau, thông thường thị trường chứng khoán phản ánh trước so với các giai đoạn của chu kỳ kinh tế, do đầu tư chứng khoán là kỳ vọng vào tương lai, vì thế các nhà đầu tư chứng khoán thường rất nhậy và phản ứng nhanh với các dấu hiệu của niền kinh tế.

Với mỗi giai đoạn của chu kỳ kinh tế khác nhau thì có những ngành nghề được hưởng lợi nhiều hơn, hoặc những ngành ít bị tác động tiêu cực hơn.

Khi nắm được mối quan hệ giữa Chu kỳ kinh tế và thị trường chứng khoán chúng ta sẽ vận hành vào đầu tư hiệu quả hơn với mức sinh lợi rất lớn.

Khủng hoảng kinh tế nên đầu tư vào đâu?

Ảnh 4 - Các giai đoạn của chu kỳ kinh tế

Trước tiên dấu hiệu của khủng hoảng kinh tế thường biểu hiện qua các tín hiệu sau: 1. Tăng trưởng GDP giảm mạnh hoặc suy giảm (-), thất nghiệp gia tăng, thu nhập hộ gia đình giảm mạnh; 2. Tín dụng cạn kiệt; 3. Lợi nhuận doanh nghiệp èo uột thậm chí thu lỗ nặng.

Khủng hoảng kinh tế xảy ra đa phần các doanh nghiệp đều bị ảnh hưởng rất xấu, tuy vậy có 1 số nhóm ngành sẽ bị ảnh hưởng ít nhất và vẫn mang lại dòng tiền đều cho nhà đầu tư mà chúng ta có thể đầu tư vào đó để tránh bão như: 1. Ngành Nguyên vật liệu cơ bản sẽ giữ được giá trị; 2. Ngành y tế không những ít bị ảnh hưởng mà thậm chí còn hưởng lợi; 3. Năng lượng, điện, nước sạch.

Chúng ta đang ở trong giai đoạn nào của chu kỳ kinh tế?

Khủng hoảng sẽ xảy ra nhưng bao giờ xảy ra lại là một câu hỏi vô cùng khó trả lời. AzFin cũng không ngoại lệ, chúng tôi cho rằng nền kinh tế hiện nay cũng có nhiều yếu tố tiềm ẩn nguy cơ khủng hoảng, vì thế hành động tốt nhất theo quan điểm của AzFin Việt Nam, hành động của nhà đầu tư lúc này nên:

  1. Giữ tỷ trọng tiền mặt và cổ phiếu hợp lý
  2. Tránh xa các cổ phiếu có chu kỳ mạnh
  3. Tích lũy tiền và nâng cao kiến thức đầu tư
  4. Hành động quyết liệt khi có cơ hội

Youtube Official AzFin Việt Nam: https://bit.ly/2JKfrcD

Youtube Blog Chứng khoán TV: https://bit.ly/2xJk1Ce (Chuyên trang kiến thức chứng khoán từ A-Z)

AzFin Việt Nam Minh bạch - Khách quan - Hiệu quả