TTCK AzDaily-Ngày 27/11/2019-Khi “đại quân” gặp nạn

Ngày đăng 27/11/2019

Cuộc đời có khi thịnh, có khi suy”.

Sông có khúc, người có lúc”.

Tất cả những câu trên dường như cũng ứng nghiệm khi mang tiền đi đầu tư, không chỉ là cổ phiếu mà còn là bất động sản, vàng …

Chiến lược đi tiền luôn cần sự cân bằng giữa lợi nhuận và rủi ro

Trong bộ phim Tam Quốc Diễn Nghĩa nổi danh thế giới của Trung Quốc, sau thất bại cay đắng ở trận Xích Bích trước, Tôn Lưu và suýt bị mất mạng. Tinh thần, sĩ khí của các danh tướng, binh sĩ đều suy sụp, chủ công Tào Tháo đã vực dậy hào khí của toàn quân bằng những triết lý sâu sắc về thất bại. Ông nói “ Người làm tướng nếu không trải qua vài lần thất bại làm sao biết được làm thế nào để chiến thắng. Trên thế gian, chưa bao giờ có một tướng nào trăm trận trăm thắng, chỉ có bại mà không nản, càng bại càng dũng cảm cho đến cuối cùng là người thành công. Thất bại là một chuyện tốt, thất bại dạy cho chúng ta làm sao để thành công và làm thế nào để chiến thắng”

Sau khi động viên tình thần của binh lính như vậy, Tào Tháo đi vào phần bình luận chiến lược kỹ hơn: “Tuy thua ở trận này, nhưng thành trì châu quận, chúng ta vẫn đang nắm trong tay. Gồm các Châu Thanh, U, Tín, Ký: bốn châu. Chúng ta có dân chúng, thành trì, binh mã, lương thảo, tô thuế hơn rất nhiều lần so với Tôn Quyền, Lưu Bị. Triều đình vẫn ở Hứa Xương, vẫn còn nằm ở trong tay của chúng ta”.

Nói tóm lại, mặc dù tổn thất đến 70 vạn quân trong trận Xích Bích, Tào Tháo vẫn còn các cơ sở vật chất đủ mạnh để gây dựng lại đại quân này. Vậy có khi nào, với tư cách là một nhà đầu tư, bạn tự hỏi: “Thành trì, lương thảo, tô thuế của tôi là gì? Điều gì sẽ xảy ra nếu “đại quân” tiền của tôi bị gặp nạn ở trận “Xích Bích”?

Với những người không có thu nhập cao từ những mảng khác như Bất động sản, kinh doanh riêng… thì vốn con người (Human capital) là một cứu cánh lớn. Dòng tiền từ lương thường hiện tại, và có thể tăng trong tương lai chính là lương thảo, là tô thuế, là dân chúng để bù đắp khi đại quân chính đang gặp nạn. Và nếu như dòng tiền tương lai của bạn thu được từ Human Capital đủ lớn để xử lý khoản thua lỗ từ chứng khoán hiện tại, thì tương lai bạn sẽ phát triển rất mạnh đấy.

Chiến lược hành động đi tiền nên là gì?

Để đảm bảo an toàn, chúng tôi có một vài lời khuyên như sau

  • Một là, đừng để “đại quân” tiền tuyến quá lớn so với lương thảo, tô thuế ở nhà. Tùy khẩu vị rủi ro, nhưng theo quan điểm cá nhân, tôi cho rằng độ lớn của “đại quân” chỉ nên lớn hơn 5 – 7 năm so với lương thảo, tô thuế.
  • Hai là, khi “đại quân” gặp nạn, hãy dùng những đội quân dự bị (có thể sinh mới ra từ tô thuế, hoặc dự bị chưa dùng đến) để cứu giúp “đại quân”. Trong thế chiến thứ hai, toàn bộ quân đoàn binh tinh nhuệ nhất của Pháp bị Đức tiêu diệt toàn bộ chỉ vì không có đội binh dự phòng khác. Và sau khi đội binh tinh thuệ bị tiêu diệt, từ một đế quốc hùng mạnh, Pháp bị tiêu diệt chỉ trong vòng 4-6 tuần.
  • Ba là, hãy mua liên tục cổ phiếu tốt, vì thời gian cổ phiếu giảm chỉ là tạm thời, và dài hạn sẽ tiếp tục tăng. Hãy nhìn những công ty mạnh, có lợi thế cạnh tranh như VNM, MWG, FPT…., mọi sự sụt giảm dường như chỉ là tạm thời.