ACV cơ hội phục hồi trong 2-3 năm tới

Ngày đăng 9/12/2020

Vướng mắc pháp lý lớn nhất được phê duyệt

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 2007/QĐ-TTg, ngày 07/12/2020, phê duyệt cơ chế pháp lý giao Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam (ACV) quản lý và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không do Nhà nước đầu tư - bao gồm cả đường băng - đến hết năm 2025 trong khi quyền sở hữu đường băng tiếp tục thuộc về Chính phủ.

Theo Quyết định, Bộ Giao thông vận tải sẽ giám sát việc quản lý và khai thác của ACV đối với tài sản kết cấu hạ tầng hàng không do Nhà nước đầu tư. Ngoài ra, Quyết định này cho phép ACV sử dụng nguồn thu từ khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không để hỗ trợ các chi phí cần thiết như bảo trì và sửa chữa các tài sản này.

Trong thời gian Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 07/12/2020 đến ngày 31/12/2025, Chính phủ đã giao Bộ GTVT phối hợp với các bộ ngành liên quan để xác định giá trị tài sản kết cấu hạ tầng hàng không, giao ACV quản lý và khai thác theo phương thức tính cổ phần sở hữu Nhà nước tại ACV.

Mở ra cơ hội niêm yết HOSE

Khi cơ chế pháp lý đã được Chính phủ phê duyệt, kỳ vọng kiểm toán sẽ loại bỏ một trong những “vấn đề nhấn mạnh” trong báo cáo kiểm toán của ACV, điều này sẽ mở đường cho ACV chuyển sang giao dịch trên sàn HOSE và đây cũng là một catalyst tốt để tăng giá cổ phiếu.

Long thành GĐ1 cũng là một Catalyst lớn

Long Thành giai đoạn 1 cũng về tay ACV từ Tháng 11/2020, Thủ tướng Chính phủ giao dự án Sân bay Quốc tế Long Thành Giai đoạn (GĐ1) 1 cho ACV làm chủ đầu tư. Đây là đại dự án có tổng mức đầu tư 3 giai đoạn là 15 tỷ USD với công suất là 100 triệu hành khách và 5 triệu tấn hàng hóa mỗi năm. Giai đoạn 1 của dự án có thể phục vụ 25 triệu lượt khách và 1,2 triệu tấn hàng hóa mỗi năm. Chi phí đầu tư của ACV cho GĐ1 ước tính khoảng 4,3 tỷ USD (99.000 tỷ đồng) và dự kiến khởi công vào tháng 12 này, hoàn thành vào năm 2025.

ACV dự kiến tài trợ Long Thành giai đoạn 1 với 1,5 tỷ USD vốn tự có và 2,7 tỷ USD bằng vốn vay, do đó ACV có thể sẽ phải sử dụng toàn bộ số tiền tích lũy được trong 5 năm qua. Điều này có nghĩa dòng tiền trong 5 năm tới có thể bị ảnh hưởng, nhưng ngược lại cơ hội sau đó rất khả quan.

KQKD sẽ có sự phục hồi dần dần từ cuối 2021?

DT Q3/20 của ACV giảm 68% YoY sau khi tổng lượt hành khách giảm 21,3% YoY. Các chuyến bay quốc tế vẫn trong tình trạng đóng băng trong khi sự phục hồi của du lịch nội địa bị gián đoạn bởi làn sóng Covid-19 trong tháng 7 và tháng 8, do đó lượt khách nội địa Q3/20 giảm 31,6% YoY.

LNR Q3/20 giảm 93,6% YoY xuống 141 tỷ đồng, so với mức lỗ ròng 394 tỷ đồng trong Q2/20. Lợi nhuận ròng 9 tháng giảm 76,8% YoY xuống 1.369 tỷ đồng.

Tuy vậy Vác-xin bắt đầu được triển khai diện rộng giúp dịch bệnh có thể sớm được đẩy lùi. Và chương trình Cầu hàng không giữa các nước hết dịch với nhau cũng đang làm hồi phục đà tăng trưởng từng phần từ 2021. Lưu ý rằng tăng trưởng số lượt hành khách tăng trưởng đều trong giai đoạn 2015-2019, với khách quốc tế đạt đạt 22,7%; và tăng trưởng lượt khách nói chung trong năm 2019 là 12%. Do vậy, AzFin kỳ vọng rằng LNR sẽ phục hồi trở lại ngay từ năm 2021, và như vậy giao dịch PE của ACV forward mới đang khoảng 20 lần, khá rẻ cho vị thế độc quyền lớn của công ty này tại Việt nam.

AzFin khuyến nghị MUA và nắm giữ cho giai đoạn 2021-2025. ACV đang là câu chuyện phục hồi sau khủng hoảng, và tăng trưởng mạnh mẽ về công suất trong giai đoạn 5 năm tới.