Thời điểm nên mua cổ phiếu

Ngày đăng 16/3/2019

Gần đây chúng tôi nhận được nhiều câu hỏi như: YEG giảm sàn 9 phiên sàn, 10 phiên sàn đã bắt đáy được chưa? HPG Giảm mạnh (15/03) thế này gom hàng luôn được không?

Đừng nghĩ rằng cổ phiếu sẽ không giảm tiếp chỉ vì nó đã giảm rất mạnh! trong quá khứ có rất nhiều bài học:

  • HSG, NKG từ 30 về 20 rồi về 10 rồi về 6;
  • HBC từ 42 về 35 rồi về 30 về 25 về 20 và về 15.

Và đừng nghĩ răng cổ phiếu sẽ không tăng tiếp chỉ vì nó đã tăng mạnh trong quá khứ có rất nhiều bài học:

  • VNM tăng đến 10 lần từ 2009 đến 2014 và tiếp tục tăng nhiều lần các năm sau
  • PHR gần đây từ 18 lên 25 lên 35 rồi lên 45 và 50
  • ….

Vậy đâu là thời điểm nên mua cổ phiếu?

Trước tiên bạn cần biết giá trị của cổ phiếu đó trong vùng khoảng bao nhiêu? Và sau đó chỉ mua khi giá cổ phiếu thấp hơn giá trị của nó từ 30% trở lên!