Phân tích doanh nghiệp - PNJ (kỳ 1)

Ngày đăng 26/1/2019

Kết thúc năm 2018 PNJ đã đạt được kết quả kinh doanh rất ấn tượng với Doanh thu và và lợi nhuận tăng trưởng lần lượt 33% và 32% so với năm 2017. Số lượng cửa hàng ước tính có thể đạt 320 cửa hàng tăng 53 (20%) cửa hàng so với 267 cửa hàng tính đến hết năm 2017.

Kỳ 1: Tình hình sức khỏe tài chính của PNJ

Nguồn: BCTC kiểm toán 2015-2017, BCTC hợp nhất quý 4/2018

Chỉ số Nợ vay/ VCSH Nợ vay/VCSH của PNJ có xu hướng giảm mạnh từ 2015 (90.46%) đến 2018 (41.82%). Nguyên nhân đến từ:

1. Vốn chủ sở hữu của PNJ tăng rất mạnh từ 1395 tỷ đồng năm 2015 lên 3745 tỷ đồng năm 2018 do: PNJ thực hiện tăng vốn 2 lần tổng cộng thu được khoảng 1070 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế giữ lại tăng 1281 tỷ đồng; 2. Trong khi đó nợ vay của PNJ tăng chậm hơn so với VCSH, từ 1261 tỷ đồng năm 2015 lên 1566 tỷ đồng năm 2018. Đối chiếu với tình hình tăng trưởng cửa hàng và tăng trưởng tồn kho phục vụ cho phát triển mạng lưới kinh doanh mạnh mẽ của PNJ thì tình hình nguồn vốn của PNJ rất đáng kinh ngạc với sự an toàn và rất bền vững. Phân tích doanh nghiệp - PNJ

Biểu đồ 1: Cơ cấu nguồn vốn của PNJ

Nguồn: BCTC kiểm toán 2015-2017, BCTC hợp nhất quý 4/2018Tỷ lệ chiếm dụng vốn:

Tỷ lệ chiếm dụng vốn là điểm cộng rất lớn đối với PNJ, nó luôn ở mức 270%-380% tức là PNJ có tỷ lệ chiếm dụng gấp 3 lần bị chiếm dụng vốn, điều này đến từ vị thế thưởng hiệu và sức mạnh đàm phán của PNJ rất đặc biệt, đây cũng là 1 trong các nguyên nhân khiến tỷ lệ nợ vay/VCSH của PNJ giảm trong khi vẫn tiếp tục tăng trưởng lên đến 30%/năm. Phân tích doanh nghiệp - PNJ

Biểu đồ 2: Tỷ lệ chiếm dụng vốn của PNJ

Nguồn: BCTC kiểm toán 2015-2017, BCTC hợp nhất quý 4/2018

Cổ tức tiền mặt của PNJ:

Công ty liên tục trả cổ tức bằng tiền qua các năm, và điều đặc biệt là lượng tiền trả cổ tức luôn tăng trưởng, nếu như năm 2015 DN chỉ chi trả có 23 tỷ đồng thì đến năm 2018 đã chi ra 265 tỷ đồng. Mặc dù, con số này chỉ chiếm khoảng hơn 30% tổng LNST của PNJ tuy nhiên với 1 doanh nghiệp cần nhiều vốn đến tăng trưởng lên đến 30%/năm thì đây là điều rất hiếm có. Điều này chứng tỏ: 1.PNJ có tài chính dồi dào, có tiền thật; 2.PNJ có tỷ lệ thâm dụng vốn thấp (để có thêm 1 đồng doanh thu thì cần đầu tư ít hơn so với doanh nghiệp khác).Phân tích doanh nghiệp - PNJ

Biểu đồ 3: Trả cổ tức tiền mặt qua các năm của PNJ

Nguồn: BCTC kiểm toán 2015-2017, BCTC hợp nhất quý 4/2018 ==> Như vậy chỉ với 3 chỉ số trên ta có thể thấy rằng sức khỏe tài chính của PNJ rất tuyệt vời