Phân tích BCTC ngân hàng CTG - chất lượng tài sản đi xuống

Ngày đăng 2/4/2019

CTG: CHẤT LƯỢNG TÀI SẢN ĐI XUỐNG, NỢ XẤU CÒN NHIỀU

  • Tại ngày 31/12/2018, tổng số nợ xấu nội bảng tại CTG là 13.691 tỷ đồng, tăng 53% so với đầu năm. Trong đó, nợ nhóm 5 (nợ có khả năng mất vốn) tăng mạnh nhất (85%) lên 9.470 tỷ đồng và chiếm 69% trong cơ cấu nợ xấu. Theo đó, tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ cho vay khách hàng tại ngân hàng tăng từ 1,13% cuối năm 2017 lên mức 1,58% cuối năm 2018 (ảnh 1).

    Ảnh: Phân tích BCTC ngân hàng CTG 1

  • Tỷ lệ trích lập dự phòng nợ xấu của CTG là 95% cũng chưa thực sự cao (ảnh 2).

    Ảnh: Phân tích BCTC ngân hàng CTG 2

  • Điều bất ngờ nhất là tính đến hết quý II/2018, CTG đã xử lý xong nợ xấu bán cho VAMC thì đến cuối năm 2018, CTG đột nhiên ghi nhận trái phiếu đặc biệt VAMC lên đến 13.426 tỷ đồng, trong đó đã trích lập dự phòng 2.230 tỷ đồng. Số trái phiếu đặc biệt tại thời điểm cuối năm 2018 gấp 5,4 lần cuối năm 2017 (ảnh 3). Nợ xấu bán cho VAMC chủ yếu đến từ các khoản cho vay Xi Măng Công Thanh. Và để xử lý được hết lượng trái phiếu đặc biệt VAMC này thì CTG sẽ phải mất ít nhất 3 năm.
    Ảnh: Phân tích BCTC ngân hàng CTG 3
  • Ngoài ra chúng tôi cũng lo ngại rằng, CTG có thể còn một số khoản nợ xấu rất lớn nữa có thể lộ ra ngoài ánh sáng trong thời gian tới.

Thay cho lời kết, phía trước CTG sẽ còn nhiều khó khăn chờ đón.