MWG: KQKD ấn tượng, mở ra kỷ nguyên mới trong ngành FMCG?

Ngày đăng 26/7/2019

Kết thúc 6 tháng đầu năm 2019, CTCP Đầu tư Thế giới Di động (MWG) ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất đạt 51.727 tỷ đồng (tăng trưởng 16% so với cùng kỳ) và lợi nhuận sau thuế (LNST) đạt 2.121 tỷ đồng (tăng trưởng 38%).

Theo đó, MWG lần lượt thực hiện 48% kế hoạch doanh thu và 59% kế hoạch LNST cả năm.

Chúng tôi chú ý đặc biết đến chuỗi BHX trong 6 tháng đầu năm đạt doanh thu khoảng 4.100 tỷ bằng 80% năm 2018, BHX đã mở mới được 195 cửa hàng trong 6 tháng, nâng tổng số cửa hàng lên con số 600:

  • Với đà này kết thúc năm 2019 BHX có thể đạt được 800-820 cửa hàng
  • Doanh thu trung bình đạt 1,5 tỷ đồng/cửa hàng/tháng, tăng 25% trong nửa đầu năm 2019 từ mức 1,2 tỷ cuối năm 2018.
  • Kết thúc năm 2018 BHX hoàn toàn có thể mang lại 11.000 - 12.000 tỷ doanh thu đóng góp khoảng 11% trong tổng doanh thu của MWG
  • Đặc biệt chúng tôi kỳ vọng hết năm đến hết quý 3/2019 BHX có thể đạt điểm hòa vốn tài chính và bắt đầu đóng góp lợi nhuận vào quý 4/2019.

Dự báo cả năm 2019 MWG có thể đạt được 106.000 tỷ doanh thu và LNST đạt 3.800-3.900 tỷ đồng. Tương ứng P/Efw2019 = 12,3 lần. Một mức hấp dẫn!

KQKD 2020 MWG có thể đạt: 123.000 tỷ doanh thu và 4.900 - 5.050 tỷ LNST

AzFin Việt Nam

Minh bạch - Khách quan - Hiệu quả