Kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2019 của FPT

Ngày đăng 7/8/2019

Tại Analyst meeting năm 2019 diễn ra vào ngày 06/08/2019 tại Hòa Lạc, FPT đã cung cấp các thông tin chi tiết về tình hình kinh doanh 6 tháng đầu năm 2019 và định hướng các năm tiếp theo cho đông đảo các Analyst và nhà đầu tư:

Kết quả kinh doanh hợp nhất 6 tháng đầu năm tích cực với: Doanh thu đạt 12.492 tỷ đồng (+22,2% yoy); Lợi nhuận trước thuế đạt 2.139 tỷ đồng (+26,8% yoy); Lợi nhuận sau thuế đạt 1.780 tỷ đồng (+26,2% yoy); Lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông công ty mẹ đạt 1.818 tỷ đồng (+28,5% yoy).

Kết quả kinh doanh theo từng khối như sau:

 • Về doanh thu: Khối công nghệ đạt 6.964 tỷ đồng (+28% yoy); Khối viễn thông đạt 4.922 tỷ đồng (+17% yoy); Giáo dục và đầu tư đạt 607 tỷ đồng (+5% yoy).
 • Về lợi nhuận trước thuế: Khối công nghệ đạt 855 tỷ đồng (+44% yoy); Khối viễn thông đạt 822 tỷ đồng (+13% yoy); Giáo dục và đầu tư đạt 273 tỷ đồng (+47% yoy; Phân phối và bán lẻ đạt 190 tỷ đồng (+4% yoy)
  Các chỉ tiêu về chất lượng tài sản của FPT đều rất tốt với quy mô tài sản, cốn chủ sở hữu tăng mạnh và đặc biệt vẫn duy trì tỷ lệ nợ ròng âm
  Chất lượng dòng tiền của FPT rất tốt với: Dòng tiền hoạt động kinh doanh dương lớn do kết quả kinh doanh tốt; dòng tiền đầu tư âm mạnh do đầu tư tài sản cố định lớn phục vụ cho tăng trưởng; dòng tiền tài chính nhỏ do không cần huy động thêm vốn đầu tư.
  Thị trường nước ngoài có sự tăng trưởng mạnh mẽ trong kết quả kinh doanh: Doanh thu đạt 4.932 tỷ đồng (37,8% yoy); Lợi nhuận trước thuế đạt 742 tỷ đồng (39,5% yoy)
  Kết quả kinh doanh của khối công nghệ từ thị trường nước ngoài rất khả quan:
 • Cơ cấu doanh thu: Chuyển đổi số đạt 1.654 tỷ đồng (+41% yoy); Tư vấn thuộc Intellinet đạt 233 tỷ đồng; Doanh thu từ dịch vụ truyền thống đạt 3.043 tỷ đồng (+27% yoy)
 • Doanh thu bình quấn trên nhân viên tăng từ 286 triệu đồng lên 349 triệu đồng (+21,9% yoy)
 • Số lượng khách hàng có giá trị trên 1 triệu USD tăng từ 30 lên 46 khách hàng (+53% yoy)
  Chi tiết tình hình kinh doanh viễn thông (FOX mẹ): Dịch vụ Internet đạt 2.929 tỷ đồng (+14% yoy); Leasedlines và dịch vụ khác đạt 1.721 tỷ đồng (+24% yoy)
  Mảng quảng cáo trực tuyến (FOC): Doanh thu đạt 217 tỷ đồng (13% yoy) và Lợi nhuận trước thuế đạt 138 tỷ đồng (+2% yoy)
  Mảng giáo dục: Học sinh mới đạt 2.360 học sinh (+99% yoy); Tổng số học sinh đạt 4.160 học sinh (+116% yoy)
  Khối phân phối bản lẻ - Công lý liên kết tăng trưởng chậm

Bên cạnh đó lãnh đạo FPT cho biết đang có rất nhiều dự án tiềm năng ứng dụng Blockchain

AzFin Việt Nam Khách quan - Minh bạch - Hiệu quả