Kế hoạch kinh doanh 2019 REE có bất thường?

Ngày đăng 20/3/2019

Kết thúc năm 2018 REE đạt kết quả kinh doanh khả quan với doanh thu và LNST thuộc cổ đông công ty mẹ tăng trưởng lần lượt 2,1% và 29,5% đạt 5.101 tỷ đồng và 1.784 tỷ đồng. Với kết quả cụ thể từng ngành như sau:

  • Cơ điện lạnh đạt 3.324 tỷ doanh thu và 243 tỷ LNST, lần lượt tăng 3,2% và giảm 33,2%.
  • Cho thuê văn phòng đạt 638 tỷ doanh thu và 250 tỷ LNST tương ứng tăng 25% về doanh thu và giảm 10% về LNST.
  • Bất động sản 163 tỷ doanh thu và 172 tỷ LNST
  • Điện nước đạt 834 tỷ doanh thu và 1097 tỷ LNST
    Kế hoạch kinh doanh REE giảm mạnh 18% trong năm 2019. Có bất thường?

Năm 2019 Cơ điện lạnh REE đặt mục tiêu đạt 5.577 tỷ đồng doanh thu và 1.465 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế cụ thể như trên.

Thứ nhất về mảng cơ điện lạnh đây là mảng do REE nắm quyền kiểm soát hoàn toàn nên kế hoạch kinh doanh hoàn toàn theo dự báo đánh giá của ban lãnh đạo REE: Kế hoạch tăng 13% lợi nhuận tương ứng với từ 243 tỷ lên 275 tỷ hoàn toàn khả thi thậm chí REE có thể vượt 10-20% do: 1. Năm 2018 kết quả thấp đến từ 1 số dự án của REE chậm hạch toán bên cạnh việc ghi nhận dự phòng 67 tỷ đồng; 2. Năm 2018 REE đã ký hợp đồng mới trị giá 3.600 tỷ đồng làm tổng giá trị backlog đến cuối năm 2018 đạt 6,3 nghìn tỷ đồng, đây là mức cao nhất 10 năm qua.

Kế hoạch kinh doanh 2019 REE có bất thường? Thứ hai mảng Văn phòng cho thuê, đây cũng là mảng REE nắm quyền kiểm soát hoàn toàn: Kế hoạch 2019 tăng 30,6% về doanh thu và 56% về lợi nhuận, kế hoạch này hoàn toàn đạt được thậm chí có thể vượt 5%-10% do: 1. Thay vì chỉ đạt tỷ lệ thu tiền có 40% trong khi chi phí vẫn ghi đầy đủ của tòa cho thuê văn phòng Etown Central thì 2019 REE sẽ ghi nhận đầy đủ doanh thu từ tòa Etown-Central; 2. Giá cho thuê tòa Etown Central cho thuê rất cao tủng bình khoảng 28 USD/m2/tháng cao hơn rất nhiều so với các tòa văn phòng cũ khoảng 18-22 USD/m2/tháng, do đó doanh thu hoàn toàn có thể tăng 25% và lợi nhuận sau thuế tăng 60% so với năm 2018. Kế hoạch kinh doanh 2019 REE có bất thường?

Thứ ba mảng đầu tư bất động sản không do REE năm toàn quyền chi phối (thông qua 2 công ty liên kết): kế hoạch 33,1% tương ứng với 57 tỷ đồng nguyên nhân đến từ: 1. Năm 2018 REE có ghi nhận 1 khoản đột biến từ chuyển nhượng dự án BĐS trị giá 121 tỷ đồng; 2. Kế hoạch kinh doanh của 2 công ty liên kết của REE khá thận trọng.

Thứ tư mảng Điện nước, đây là mảng chiếm tỷ trọng lợi nhuận tới 53% năm 2018 và gây ra nhiều bất ngờ nhất cho cổ đông khi kế hoạch kinh doanh giảm tới 27,5% lợi nhuận tương ứng giảm 258 tỷ đồng vì: 1. Năm 2018 REE có ghi nhận khoản lợi nhuận đến từ hoàn nhập dự phòng cổ phiếu QTP 120 tỷ đồng; 2. Tình hình thủy văn được dự báo 2019 sẽ thấp hơn so với các năm trước; 3. Đặc biệt hầu hết các công ty trong lĩnh vực điện nước mang lại lợi nhuận lớn cho REE như: VCW, PPC, VSH, CHP, TMP, SBH, SHP thường đưa ra kế hoạch kinh doanh rất thấp so với thực tế, và điều này dường như là thông lệ của các doanh nghiệp này (đa phần họ đều là doanh nghiệp nhà nước do đó kế hoạch thường rất thấp), trong khi đó kế hoạch kinh doanh của REE trong mảng điện nước đơn giản là THU THẬP DỮ LIỆU VỀ KẾ HOẠCH KINH DOANH của từng công ty liên doanh liên kết cộng lại làm kế hoạch cho mình, chứ không hoàn toàn do nhận định đánh giá và lập kế hoạch từ lãnh đạo REE. Kế hoạch kinh doanh 2019 REE có bất thường?

Tổng kế lại:

  • Các nguyên nhân làm giảm lợi nhuận của REE năm 2019 bao gồm: 1. Năm 2018 lợi nhuận cao đến từ lợi nhuận bất thường và hoàn nhập tổng cộng là 241 tỷ đồng; 2. Điều kiện thủy văn có thể kém hơn làm cho lợi nhuận mảng thủy điện có thể giảm (chiếm khoảng 300 tỷ lợi nhuận)
  • Các nguyên nhân làm tăng lợi nhuận của REE năm 2019 bao gồm: 1. Trích lập dự phòng 67 tỷ mảng cơ điện năm 2018 thì đến 2019 sẽ không còn nữa trong khi số dự án dự kiến bàn giao trong 2019 sẽ tăng mạnh; 2. Mảng nhiệt điện dự báo sẽ hoạt động với công suất lớn hơn; 3. Giá điện bán lẻ tăng sẽ góp phần tác động tích cực đến giá bán buôn điện; 4. Tòa Etown Central hoạt động với doanh thu full với giá cho thuê rất cao.

Chúng tôi cho rằng kế hoạch kinh doanh của REE đặc biệt kế hoạch mảng điện nước không hề bất thường do những nguyên nhân khách quan, đặc biệt là nguyên nhân do CÁC DOANH NGHIỆP MẢNG KINH DOANH NÀY ĐẶT KẾ HOẠCH THƯỜNG THẤP như những năm trước. Nhưng kế hoạch kinh doanh này được đánh giá là rất thận trọng như trong quá khứ. Việc VƯỢT KẾ HOẠCH KINH DOANH LÀ ĐIỀU DỄ HIỂU.