Câu chuyện về đầu tư chứng khoán - Lỗ kép

Ngày đăng 10/4/2019

Trước đây chúng tôi thường hay nói đến câu chuyện đầu tư cổ phiếu dạng “Double Pay” hoặc cao hơn là “Triple Pay”. Tuy nhiên ở chiều ngược lại cần tránh xa các cổ phiếu có “Double Lost” hay “Triple Lost”. và CTD đang bị như vậy.

Câu chuyện về đầu tư chứng khoán - Lỗ kép The First Lost: Sự việc bất đồng trong nội bộ của CTD trong AGM vừa qua chỉ là phần nổi của tảng băng chìm trong tranh chấp của 2 bên, nó đã kéo dài ít nhất 3 năm qua. Do không được xử lý kịp thời, cho nên đến giờ mâu thuẫn đã đến mức vô cùng khó để hàn gắn. Điều này chắc chắn ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động kinh doanh cũng như chiến lược của CTD

Kusto không chỉ là cổ đông tài chính đơn thuần mà thường tham gia rất sâu vào quản trị, điều hành với mục đích sao cho có lợi ích cao nhất cho bản thân. Ngược lại Ban lãnh đạo CTD, những cổ đông cũ mà đại diện là ông chủ tịch Dương nắm cổ phần ít tại CTD nên: 1. Lợi ích ít; 2. Có thể bị lật đổ vào một ngày nào đó. Do đó họ thành lập lên RICONS, với vỏ bọc là làm các công trình nhỏ, nhưng sự thực có phải vậy? Không hề không khó có thể đoán đó chính là lợi ích. Minh chứng bằng việc RICONS thì cứ liên tục lớn lên, doanh thu lợi nhuận tăng ầm ầm, trong khi CTD thì giảm lợi nhuận (2018). Điều này góp phần làm lên sự căng thẳng hơn nữa giữa hai bên

Câu chuyện về đầu tư chứng khoán - Lỗ kép The Second Lost: Xây dựng luôn gắn liền với Bất động sản, đầu tư hạ tầng, sức khỏe nền kinh tế … hiện nay không khó để nhận thấy linh vực xây dựng đang cạnh tranh khốc liệt trong bối cảnh suy yếu của BĐS, giá nguyên vật liệu gia tăng, phải thu liên tục tăng … làm biên lợi nhuận tiếp tục suy giảm.

Câu chuyện về đầu tư chứng khoán - Lỗ kép Cuối cùng, nếu như “DOUBLE PAY” mang lại lợi nhuận to lớn cho nhà đầu tư thì với “DOUBLE LOST” thiệt hại cho nhà đầu tư thật không kể siết!