MBB – Cập nhật KQKD Q2/2022

bởi Trịnh Tuấn Minh
  • MBB Q2/2022

1. Lợi nhuận sau thuế: MBB Q2/2022 đạt 4,623 tỷ (+78% yoy). Lũy kế 6 tháng đầu năm đạt 9,169 tỷ (+49% yoy).
+ Thu nhập lãi thuần (tín dụng): Q2/2022 đạt 8,969 tỷ (+36% yoy). Lũy kế 6 tháng đầu năm đạt 17,355 tỷ (+39% yoy).
+ Thu nhập từ dịch vụ: Cả Q2 và lũy kế gần như đi ngang.
2. CIR (Tỷ lệ chi phí hoạt động): Ở mức 34% = tỷ lệ cả năm 2021
3. Nợ xấu: Tăng lên 1.2% so với 1% của Q1/2022
4. Tỷ lệ bao phủ nợ xấu: Giảm xuống 2.2 lần so với 2.5 lần cuối Q1/2022
5. CASA (con số này tính nhanh trên BCTC chứ ko phải DN công bố): Giảm từ 48% cuối Q1/2022 thành 44%.
6. Tăng trưởng tín dụng: 6 tháng đầu năm khoảng 11%.
– Cho vay khách hàng tăng trưởng khoảng 14% so với cuối năm 2021
– Chứng khoán đầu tư (chủ yếu là các khoản trái phiếu): tăng trưởng 3% so với cuối năm 2021
7. Tăng trưởng huy động: Tổng huy động tăng 7%. Trong đấy, huy động từ khách hàng tăng khoảng 3% so với cuối năm 2021.

  • Kết luận: HĐKD và cơ cấu nợ xấu cũng như tỷ lệ trích lập dự phòng của MBB vẫn tốt.

Quý vị có thể tham khảo thêm bài viết tổng quan MBB: https://azfin.vn/tong-quan-mbb-2021/

Các chương trình của chúng tôi được phát sóng trên:
🌎 Website: https://azfin.vn/
🌎 Fanpage AzFin Việt Nam: https://www.facebook.com/AzFinVietNam
📺 Youtube: https://www.youtube.com/c/azfinvietnam

MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM

Bài viết này được viết và phát hành bởi Khối Chuyên môn & Tư vấn Đầu tư – CTCP AzFin Việt Nam. Thông tin trình bày trong bài viết dựa trên các nguồn được cho là đáng tin cậy vào thời điểm công bố.  AzFin không chịu trách nhiệm về độ chính xác hay đầy đủ của những thông tin này. 

Quan điểm, dự báo và những ước tính trong báo cáo này chỉ thể hiện ý kiến của tác giả tại thời điểm phát hành. Những quan điểm này không thể hiện quan điểm chung của AzFin và có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.  Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin cho các khách hàng của CTCP AzFin Việt Nam tham khảo và không mang tính chất mời chào mua hay bán bất kỳ chứng khoán nào được thảo luận trong bài viết này. AzFin không chịu trách nhiệm về bất cứ kết quả nào phát sinh từ việc sử dụng nội dung của bài viết dưới mọi hình thức.

Bài viết liên quan

Để lại Bình Luận

Call Now Button