(#10) Sàn giao dịch Chứng khoán là gì?

bởi Trịnh Tuấn Minh

Nhà đầu tư mới thường nghe khái niệm như “Sở giao dịch”, “Sàn giao dịch”, “Sàn HOSE”, “Sàn HNX”,… Cùng AzFin tìm hiểu về những thuật ngữ này.

Mục Lục
I. Sàn giao dịch chứng khoán là gì?
II. Điều kiện để được niêm yết ở 3 sàn HOSE, HNX, UPCOM

I. Sàn giao dịch chứng khoán là gì?

  • Sàn giao dịch hay sàn là một thị trường (cái chợ) được tổ chức cho việc trao đổi hàng hóa, chứng khoán như: Cổ phiếu, trái phiếu,…
  • 3 sàn ở Việt Nam là HOSE, HNX, UPCOM

– Sàn HOSE: thuộc Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, hay còn gọi là chỉ số VNINDEX
Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (hay sàn HOSE) ra đời năm 2000. Sàn chứng khoán HOSE trực thuộc ủy ban chứng khoán nhà nước và quản lý hệ thống giao dịch chứng khoán niêm yết tại Việt Nam. Sàn giao dịch này có mã chứng khoán VN30, mã chỉ số cổ phiếu có giá trị nhất trên thị trường hiện nay.
Các mã thuộc HOSE là các mã phải đáp ứng nhiều thước đo nhất trong 3 sàn nên tính đảm bảo cũng cao nhất. Nhưng điều này không đồng nghĩa với việc tất cả cổ phiếu thuộc HOSE đều an toàn và minh bạch.
Có thể xem HOSE như trung tâm thương mại.

– Sàn HNX: thuộc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội thành lập năm 2009.
Nếu coi HOSE là trung tâm thương mại thì có thể coi HNX là siêu thị cho dễ hình dung

– Sàn UPCOM (Unlisted Public Company Market – thị trường của những công ty đại chúng chưa niêm yết): thuộc Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Sàn Upcom ra đời năm 2009, được quản lý bởi sở giao dịch chứng khoán Hà Nội. Nơi đây là trạm trung chuyển cổ phiếu trước khi được niêm yết tại hai sàn HOSE và HNX.
Có thể coi UPCOM như cái chợ xã với các quy tắc về hàng hóa lỏng lẻo hơn.

Phần lớn ở Việt Nam sẽ quan tâm đến sàn HOSE (hay gọi là chỉ số VN-INDEX)

Hình ảnh 4 chỉ số thường thấy đại diện cho 3 sàn HOSE (VN-INDEX), HNX, UPCOM và có thêm VN30 thuộc HOSE (App: VNDIRECT)

II. Điều kiện để được niêm yết ở 3 sàn HOSE, HNX, UPCOM

  • Cơ sở pháp lý

– Luật Chứng khoán 2019;
– Quyết định 639/QĐ-SGDHN về Quy chế niêm yết chứng khoán tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội;
– Quyết định số 85/QĐ-SGDHCM Về việc ban hành quy chế niêm yết chứng khoán tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;
– Quyết định số 634/QĐ-SGDHN Về việc ban hành quy chế tổ chức và quản lý thị trường giao dịch chứng khoán chưa niêm yết tại cơ sở giao dịch chứng khoán Hà Nội;

  • HOSE và HNX
  • UPCOM

– Vốn điều lệ: mức vốn điều lệ đã góp tại thời điểm đăng ký chào bán trên 10 tỷ đồng trở lên tính trên sổ kế toán.
– Tình hình hoạt động của Công ty: năm liền trước năm đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng Công ty có yêu cầu đăng ký niêm yết phải có lãi và không có lỗ luỹ kế tính đến năm đăng ký chào bán.
– Ngoài ra, được Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án chào bán và sử dụng vốn thu được.

Link bài tổng “Kiến thức chứng khoán cơ bản dành cho NĐT mới”, mời quý nhà đầu tư tham khảo: https://azfin.vn/kien-thuc-co-ban-danh-cho-ndt-moi/

Các chương trình của chúng tôi được phát sóng trên:
🌎 Website: https://azfin.vn/
🌎 Web đào tạo đầu tư: https://academy.azfin.vn/p/trangchu
🌎 Fanpage AzFin Việt Nam: https://www.facebook.com/AzFinVietNam
📺 Youtube: https://www.youtube.com/c/azfinvietnam

MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM

Bài viết này được viết và phát hành bởi Khối Chuyên môn & Tư vấn Đầu tư – CTCP AzFin Việt Nam. Thông tin trình bày trong bài viết dựa trên các nguồn được cho là đáng tin cậy vào thời điểm công bố.  AzFin không chịu trách nhiệm về độ chính xác hay đầy đủ của những thông tin này. 

Quan điểm, dự báo và những ước tính trong báo cáo này chỉ thể hiện ý kiến của tác giả tại thời điểm phát hành. Những quan điểm này không thể hiện quan điểm chung của AzFin và có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.  Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin cho các khách hàng của CTCP AzFin Việt Nam tham khảo và không mang tính chất mời chào mua hay bán bất kỳ chứng khoán nào được thảo luận trong bài viết này.

Bài viết liên quan

Để lại Bình Luận

Call Now Button